Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą
Hit
Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Książka dotyczy prowadzenia rachunku kosztów na potrzeby sprawozdawczości finansowej są zgodne z regulacjami rachunkowości. Chodzi tu zwłaszcza o ustawę o rachunkowości, która została dostosowana do dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie sprawozdawczości finansowej. W książce Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą uwzględnione zostały także rozwiązania zawarte w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej


Zobacz więcej
1
Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *