Czyszczenie, mycie i dezynfekcja opakowań zwrotnych (tac, blach (GMP/GHP)
Czyszczenie, mycie i dezynfekcja opakowań zwrotnych (tac, blach (GMP/GHP)

Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP). Zasady te powinny być opracowane m.in. w formie odpowiednich


Zobacz więcej
1
Czyszczenie, mycie i dezynfekcja opakowań zwrotnych (tac, blach (GMP/GHP)

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *