Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej , płyta CD funkcjonowanie i zarządzanie DPS
Hit
Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej , płyta CD funkcjonowanie i zarządzanie DPS

Celem publikacji „Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej" jest zebranie w jednym miejscu, wszystkich kwestii związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem DPS. Przede wszystkim publikacja skupia się na osobie dyrektora DPS, jego kwalifikacjach, uprawnieniach i odpowiedzialności w tym finansowej. Kolejne kwestie opisane w Vademecum to sprawy związane z pobytem osoby umieszczonej w placówce. Wiele miejsca poświęcono relacji DPS z innymi podmiotam


Zobacz więcej
1
Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej + płyta CD funkcjonowanie i zarządzanie DPS

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *